Όροι εγγύησης

Τα αξεσουάρ που διατίθενται μαζί στις συσκευασίες των προϊόντων, μπορεί να διαφέρουν ανά παρτίδα. Έχει παρατηρηθεί πως κάποιες κατασκευάστριες εταιρείες κατά καιρούς , μπορεί να προσθέτουν ή και να αφαιρούν παρελκόμενα εξαρτήματα, ανάλογα με την τρέχουσα εμπορική τους πολιτική. Λόγω το ότι τα προϊόντα είναι σφραγισμένα, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε εκ των προτέρων.

Η εγγύηση καλύπτει βλάβες που υπόκεινται σε κατασκευαστικές βλάβες και όχι σε βλάβες από υπαιτιότητα του πελάτη: π.χ. υγρασία, πτώση του προϊόντος, χρήση του προϊόντος με λανθασμένο τρόπο.

Τα προϊόντα μας καλύπτονται από εγγύηση με το παραστατικό αγοράς τους από τα επίσημα service της εκάστοτε αντιπροσωπείας τους και επικοινωνείτε απευθείας με αυτά.

Σε κάθε περίπτωση, προϊόν το οποίο χρήζει service, θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη συσκευασία και παρελκόμενα.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να κρατήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής του. Το κατάστημα ή το εξουσιοδοτημένο service δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας δεδομένων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ D.O.A. - D.A.P.
Αγοράζοντας οποιοδήποτε προϊόν από το κατάστημά μας, σας παρέχουμε επιπλέον εγγύηση αντικατάστασης του D.O.A. (Dead On Arrival) – D.A.P. (Dead After Purchase), εφόσον πρόκειται για εξαρχής ελαττωματικό προϊόν.Η εγγύηση D.O.A.-D.A.P. παρέχεται για τις πρώτες 7 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν πρέπει να σταλεί από τον πελάτηεντός 7 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, με την πλήρη συσκευασία και το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς.
  •           Η κακή λειτουργία του προϊόντος πρέπει να οφείλεται σε ελάττωμα του κατασκευαστή και όχι σε βλάβη που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος, όπως για παράδειγμα από πτώση, λειτουργία εκτός προδιαγραφών κατασκευαστή, επέμβαση στο εσωτερικό ή το λειτουργικό του από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς κλπ.

Oι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για να καλυφθείτε στη διαδικασία D.O.A. είναι:

 • Αποστέλλετε το προϊόν στο κατάστημά μας και με τη σειρά μας το αποστέλλουμε στο αντίστοιχο εξουσιοδοτημένο service για τεχνικό έλεγχο και επίσημη αναφορά της βλάβης. Εφόσον διαπιστωθεί από το επίσημο service ότι η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα και όχι σε υπαιτιότητα του χρήστη, προχωράμε σε αντικατάσταση του προϊόντος.
  •           Αντικατάσταση συσκευής δεν γίνεται στην περίπτωση επανεγκατάστασης λειτουργικού ή αντικατάστασης μπαταρίας.
  •           Σε περίπτωση που το πόρισμα από τον τεχνικό έλεγχο αναφέρει μηχανικό πρόβλημα συσκευής, τότε το κατάστημά μας προβαίνει, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, σε αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο ή σε επιστροφή των χρημάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα προϊόντα Apple δεν υπόκεινται σε διαδικασία D.O.A.-D.A.P. και οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται από την αντιπροσωπεία τους.
(Εξουσιοδοτημένο service Apple (Infoquest): 211 9991260, Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σε περίπτωση που η επισκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση (κακή χρήση, ατύχημα, πτώση, υγρασία κ.λπ.), ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και το κόστος ελέγχου της συσκευής από το service. (10,00€ + ΦΠΑ ή/και έξοδα αποστολής από και προς τον πελάτη).

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα προϊόντα συνοδεύονται από εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή όπως αυτός ορίζει μέσω της επίσημης αντιπροσωπείας του. Η εγγύηση ισχύει για τη συσκευή αλλά διαφέρει για τα παρελκόμενα της συσκευασίας όπως μπαταρία, ακουστικά, φορτιστής, καλώδιο usb, κλπ. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες οι οποίες προέρχονται από κακή χρήση, πτώση, υγρασία, παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένα service και το προϊόν τίθεται αυτόματα “εκτός εγγύησης”. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις απώλειας συνθηματικών που προορίζονται για την αντικλεπτική προστασία της συσκευής. Σε περίπτωση απώλειας, δεν υπάρχει τρόπος ανάκτησης ή ξεκλειδώματος της συσκευής. Τέτοιες είναι οι υπηρεσίες της Apple: Εύρεση Iphone/iPad που ενεργοποιείται μέσω iCloud, για συσκευές Android με έκδοση 5.1.1+  μέσω Google Account, για συσκευές Samsung μέσω του λογαριασμού Samsung Account κ.ο.κ. Σκοπός των υπηρεσιών αυτών είναι η προστασία της συσκευής από κλοπή και έχουν τρόπο ανάκτησης των κωδικών μόνο οι ίδιες μέσω των παρόχων τους.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της συσκευής με εγγύηση λόγω κακής χρήσης όπως προαναφέρεται, υπάρχει ελάχιστη χρέωση 10,00€ + ΦΠΑ για το τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε ή/και όποια μεταφορικά (από και προς) σε περίπτωση αποστολής τα οποία και τον επιβαρύνουν. (Το κόστος αυτό αφορά αποκλειστικά την αντιπροσωπεία – εξουσιοδοτημένο service και την εταιρία διανομής).

Τα προϊόντα με σήμανση EU (Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας), καλύπτονται από εγγύηση για service (επισκευές) σε όλα τα εξουσιοδοτημένα service των κατασκευαστών στην Ελλάδα - όχι για αντικατάσταση.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εγγύηση ισχύει με την απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς.
Για να ελεγχθεί ένα προϊόν ώστε να γίνει χρήση της εγγύησης του, πρέπει να παραδοθεί σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο service της εκάστοτε αντιπροσωπείας. Αυτό μπορεί να γίνει απευθείας στο πλησιέστερο σε εσάς εξουσιοδοτημένο service.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
•           Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εγγύησης, υπεύθυνος για την επιδιόρθωση και αποκατάσταση του προβλήματος είναι ο εκάστοτε αντιπρόσωπος.
•           Για την εξέλιξη της διαδικασίας αυτής ο απαιτούμενος χρόνος ποικίλλει, ανάλογα με τη φύση του προβλήματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μόνο εάν το προϊόν είναι εντός των προϋποθέσεων DOA μπορεί να γίνει αντικατάσταση του προϊόντος με ένα ίδιο ή ίδιων δυνατοτήτων. Διαφορετικά το επίσημο service της αντιπροσωπείας επιδιορθώνει τυχόν βλάβες και επιστρέφει το προϊόν στον καταναλωτή.

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που:

 • Η βλάβη προκλήθηκε επειδή ο χρήστης δεν χρησιμοποιεί ή δεν συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρηστών
  •           Η βλάβη προκλήθηκε από νερό (υγρασία), πτώση ή απρόσεκτη φύλαξη
  •           Η βλάβη προκλήθηκε από επισκευή ή μεταποίηση λειτουργικού της συσκευής από μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα
  •           Η βλάβη προκλήθηκε εξαιτίας ατυχημάτων ανωτέρας βίας, διαφορά ή πτώση τάσης ρεύματος, κακή φόρτιση μπαταρίας

Σε κάθε περίπτωση, προϊόν το οποίο χρήζει service, θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη συσκευασία και παρελκόμενα.

Samsung:
Μπορείτε να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς Samsung service στο link: Samsung Service

LG:
Γραμμή εξυπηρέτησης LG: 801 11 200 900 (από σταθερό) & 210 4800 564 (από κινητό)
Εξουσιοδοτημένο service LG (Procordia): 2107777076 - Κριμαίας 7-9, Ν.Ψυχικό

Huawei:

Αποκλειστικό Service Huawei: 2111988000 - Μιχαλακοπούλου 178, Αμπελόκηποι 

 

Lenovo:

Γραμμή εξυπηρέτησης Lenovo: 2111984507

 

Sony:

Εξουσιοδοτημένο service (Omnitech): 2106619010 - Κλεισθένους 231, Γέρακας

 

Lenovo / Motorola:

Γραμμή εξυπηρέτησης: 211198450 & 2111980692

 

Apple:

Εξουσιοδοτημένο service (Infoquest): 211 9991260 - Αλ. Πάντου 25, Καλλιθέα

 

Αν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, παρακαλούμε μην ανοίξετε την συσκευασία σε περίπτωση που την έχετε παραλάβει μέσω courier, και επιστρέψτε την για να γίνει επιστροφή χρημάτων. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ισχύουν τα ως άνω.