Πολιτική επιστροφών

Επιστροφή Προϊόντων

Αν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες με την απόδειξή/ τιμολόγιό σας, το e-mail επιβεβαίωσης παραγγελίας και το απόκομμα πιστωτικής κάρτας (σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα).

Αν δεν μπορείτε να επιστρέψετε μόνοι σας τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό κατάστημα της dkoul.gr, η συνεργαζόμενη εταιρεία μεταφοράς μπορεί να τα επιστρέψει για εσάς με μία επιπλέον χρέωση. Η χρέωση για τη μεταφορά των προϊόντων σας εξαρτάται από τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής σας και το βάρος των εμπορευμάτων.

Τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με κλειστή συσκευασία. Συμφωνείτε να φροντίζετε την κατάσταση των επιστρεφόμενων προϊόντων από τη στιγμή που παραδοθούν σε εσάς μέχρι τη στιγμή που τα παραδώσετε στην εταιρεία ή στη συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ή την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier).

Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών, τότε η dkoul.gr δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Εκτός των δικαιωμάτων που παρέχονται με την πολιτική επιστροφών, αναγνωρίζονται σε κάθε περίπτωση όλα τα δικαιώματα που ισχύουν για τους καταναλωτές από τις υπάρχουσες διατάξεις και τους νόμους σχετικά με τη σύμβαση πώλησης, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωμα προκύπτει σε σχέση με τυχόν όρους εγγύησης των προϊόντων.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, το οποίο οφείλεται στην εταιρεία, ή σε περίπτωση που λείπει από το προϊόν ορισμένη συνομολογημένη ιδιότητα, τότε, ως χρήστες έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την πώληση που συνήψατε με την εταιρεία, εκτός αν το πραγματικό ελάττωμα του προϊόντος είναι επουσιώδες.

Το δικαίωμά σας αυτό μπορείτε να το ασκήσετε αφού πρώτα αιτηθείτε την χωρίς επιβάρυνσή σας διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με κάποιο άλλο ή τη μείωση του τιμήματος.

Αν επιλέξετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν με το ελάττωμα και η εταιρεία οφείλει να σας επιστρέψει το τίμημα και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.

Επιστροφή αντίτιμου αξίας επιστρεφόμενων προϊόντων

Εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις επιστροφής, η εταιρεία θα σας επιστρέψει το ποσό που αναλογεί στην αξία των εμπορευμάτων που επιστρέφετε με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την αρχική συναλλαγή (πιστωτική κάρτα, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό) εκτός αν επιθυμείτε άλλο τρόπο επιστροφής για τον οποίο θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία γραπτώς.

Επιπλέον, σε περίπτωση που η επιστροφή πραγματοποιείται λόγω υπαιτιότητας της εταιρείας, θα σας επιστραφεί το ποσό που δαπανήσατε για το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων που αγοράσατε από την εταιρεία στο χώρο σας και θα καλύψει και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων από εσάς προς την εταιρεία (εξαιρουμένων των εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί τρόπος μεταφοράς άλλος από αυτόν που χρησιμοποιεί ή/και σας πρότεινε η εταιρεία ).

Η επιστροφή του αντίτιμου των επιστρεφόμενων προϊόντων θα πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση δε θα ξεπερνάει το διάστημα των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Ο χρόνος έναρξης του δεκατετραήμερου χρονικού διαστήματος  ξεκινάει αφού ενημερώσετε γραπτώς την εταιρία για το αίτημα επιστροφής των προϊόντων και αφού η εταιρεία δεχτεί την επιστροφή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή των χρημάτων είναι να έχει προηγηθεί η επιστροφή των προϊόντων στην κατάσταση και με τα έγγραφα που αναφέρονται ανωτέρω.

Για την εκτέλεση της επιστροφής των προϊόντων, παρακαλείσθε να αποστείλετε email στο info@dkoul.gr ώστε να ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα σχετικά με την επιστροφή των προϊόντων και να σας καθοδηγήσει για τα περαιτέρω βήματα.

Οδηγίες σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@dkoul.gr

Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση μας, Ελατής 4 Κηφισιά  ΤΚ 14564.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στα τηλέφωνα 2108001134

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στην dkoul.gr , ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από την dkoul.gr   με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η dkoul.gr   θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η dkoul.gr   να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη.

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός του νόμιμου χρόνου και να επιστρέψει το προϊόν και ενώπιον του καταστήματος της dkoul.gr  .

Εξαιρέσεις από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994

- Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει προβεί μόνο σε ηλεκτρονική (on line) ή τηλεφωνική κράτηση προϊόντος, χωρίς υποχρέωση πληρωμής, προκειμένου αυτό να το αγοράσει από το κατάστημα της dkoul.gr   , καθώς η συναλλαγή αυτή δεν συνιστά πώληση εξ αποστάσεως, στην οποία και μόνο εφαρμόζεται ειδικώς το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή.

-Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, καθώς η χρήση τους σαφώς εκφεύγει του πλαισίου της συνήθους εξέτασης του προϊόντος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του, όπως αυτή θα ελάμβανε χώρα σε ένα φυσικό κατάστημα, καθιστώντας το προϊόν μεταχειρισμένο. Ενδεικτικά, χρήση ηλεκτρικής συσκευής που τέθηκε σε λειτουργία (π.χ. τηλεόραση, μόνιτορ), η καταχώρηση (registration) του προϊόντος (π.χ. smartphones), η τοποθέτηση συστατικών μερών (π.χ. μελάνια, toner κ.λπ.) πάνω στο προϊόν κ.λπ.

- Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ) ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

- Προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο

- Υπολογιστές και λοιπά προϊόντα κατά παραγγελία (Built-To-Order)

- Ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.

Νοείται ότι σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, όπως και σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής διατηρεί στο ακέραιο το γενικό δικαίωμά του δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως και επιστροφής του προϊόντος λόγω νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων που διαπιστώνει μετά την παραλαβή του και τη χρήση του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 540 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τις λοιπές διατάξεις προστασίας του καταναλωτή και εν γένει του αγοραστή.